torsdag den 13. januar 2011

Grauballemanden taler nyt sprog fra 2013
Moesgård Museum uden for Aarhus åbner i 2013 i nye rammer, og det udnytter folkene bag nybyggeriet til at udfordre det traditionelle og fagligt betonede formidlingssprog. Det gamle formidlingssprog vil blive afløst af udstillinger, hvor scenografi og dynamiske udstillingsenheder danner rammen om stemningsmættede miljøer og indlevelse i livet bag genstandene. Identifikation er et af nøgleordene, og i det hele taget bliver det interessant at se, hvordan museet vil forme sig som et postmoderne kulturhistorisk museum.

Det postmoderne museum er karakteriseret ved at lægge vægt på underholdning ud fra grundlæggende værdier som ubekymrethed, frihed og åbenhed, hvilket skal forstås i forhold til det ”moderne museum”, som primært lægger vægt på opdragelse og oplysning ud fra grundlæggende værdier som troen på udvikling, kultur, dannelse og fremskridt (1). Ikke at forstå, at de to museumsformer udelukker hinanden, men ved at tage et nyt formidlingssprog i brug, vil flere få en god oplevelse ud af at besøge museet og give sig hen til fortællingerne fra Danmarks oldtid.
Som det hedder i pjecen Moesgård – fremtidens museum, lægger de nye rammer ”op til, at vi udfordrer udstillingskonceptet i en ny retning. Der er ikke sket grundlæggende fornyelser på de kulturhistoriske museer de sidste mange år. Den faglige arkæologiske formidling har haft ordet i udstillingerne, hvor fundene er blevet iklædt æstetisk design” (2). Det æstetiske design er kendetegnet ved at appellere til synssansen og til museumsgæstens påskønnelse af skønhed og ”god smag”. Når man dramatiserer og levendegør er det derimod det affektive princip, som realiseres (3), og netop denne tilgang til formidling er inkluderende, i det mange brugergrupper finder netop dette princip appellerende.

En undersøgelse fra Trapholt i Kolding viser netop (4), at omkring halvdelen af museets besøgende finder den traditionelle beskuerrolle uinteressant, og derfor har Trapholt udviklet en gæsteorienteret praksis, der tager udgangspunkt i de besøgendes ønsker og behov. Også Moesgård Museum øger nu deres fokus på i højere grad at gøre museet til en kulturhistorisk institution for flere brugertyper, og dermed imødekommer det gennem et nyt udstillingssprog på fornem vis det kulturpolitiske ønske om, at kultur skal være for alle.(1) Skot–Hansen, Dorte: Museerne i den danske oplevelsesøkonomi – når oplysning bliver til en oplevelse (2008), s. 70

(2) Moesgård – fremtidens museum (2010)

(3) Thorhauge, Sally og Hejlskov Larsen, Ane: Museumsgrundbogen: kunsten at læse et museum (2008), s. 122–126

(4) Møller Schmidt, Kristian: "Når kunsten ikke rager publikum" i Information d. 31. marts 2010